Luca - Tin mừng của niềm vui
Nguyên tác: Luc, l'evangile de la Joie
Tác giả: Pierre Dumoulin
Ký hiệu tác giả: DU-P
Dịch giả: Nt. Maria Diệu Hiền
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013588
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013589
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 287
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Dẫn nhập 7
Xin tỏ cho chúng con biết Ngài, và chúng con sẽ được cứu độ  7
Chương I. ĐÔI NÉT VỀ THÁNH SỬ LUCA  
1.     Thánh sử Luca 13
2.     Các chứng nhân của thời kỳ đầu 16
3.     Tin mừng Luca là một cuốn giáo lý đầu tiên cho người Hy Lạp 19
4.     Các nguồn tư liệu và việc biên soạn 20
5.     Những đề tài trọng tâm trong Tin mừng Luca 21
6.     Bố cục của sách Tin mừng Luca 31
Chương II. TIN MỪNG VỀ THỜI THƠ ẤU  
1.     Trình thuật thời thơ ấu 37
2.     Một "khúc dạo đầu" của Tin Mừng 40
3.     Chúa Giêsu là ai? 42
4.     Một lời mời gọi tin và bước theo 43
Chương III. ĐỨC MARIA GƯƠNG MẪU CHO CUỘC SỐNG ĐỨC TIN  
1.     Biến cố truyền tin (1, 26-38): Tin trước hết là thưa "xin vâng"! 48
2.     Viếng thăm (1, 39-56): Trao ban niềm vui bằng đời sống đức tin 56
3.     Tin là trở nên người môn đệ 67
Chương IV. THÁNH CA "MAGNIFICAT"  
1.     Ba bài Thánh ca Tin Mừng nói về Đấng Cứu Độ 78
2.     Lời kinh Magnificat, trường dạy cầu nguyện 84
Chương V. CHÚA GIÊSU VÀ LỜI KINH THÁNH  
1.     Chúa Giêsu chìa khóa để đọc Kinh thánh 118
2.     Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh  122
3.     Ngài đã giải thích Kinh thánh cho họ 124
Chương VI. PHÚC CHO ANH EM LÀ NHỮNG KẺ NGHÈO  
1.     Tin Mừng được loan báo cho những kẻ nghèo hèn 129
2.     Điều kiện để trở thành môn đệ 131
3.     Chúa Giêsu và những người tội lỗi 134
4.     Lòng thương xót đối với những người bé nhỏ 138
5.     Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu ! 140
Chương VII. BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU  
1.     Các môn đệ là những con người được giải thoát 145
2.     Ơn gọi của Simon-Phêrô (Lc 5,1-11) 148
3.     Ơn gọi của Lêvi-Mátthêu (Lc 5, 27-32) 152
4.     Chọn nhóm mười hai (6,12-16) 155
5.     Điều kiện để theo Đức Giêsu 157
6.     Đức Maria, kiểu mẫu của các môn đệ 163
Chương VIII. CẦU NGUYỆN  
1.     Nhìn ngắm Chúa Giêsu cầu nguyện 167
2.     Đi vào trong sự thân mật của Chúa Giêsu và Cha của Ngài 168
3.     Lời cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha 170
4.     Kiên trì cầu nguyện trong cuộc sống hằng ngày 172
5.     Cầu nguyện, kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần 175
6.     Lắng nghe Thiên Chúa trong thinh lặng 183
7.     Lời cầu nguyện trên Thập Giá 185
Chương IX. THẦN KHÍ  
1.     Chúa Thánh Thần trong những cuộc hạ sinh 189
2.     Sống sứ vụ trong Thánh Thần 191
3.       Chúa Thánh Thần trong trọng tâm của mầu nhiệm Vượt qua 193
4.       Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội 195
Chương X. SỨ VỤ  
1.       Nhóm 12 và nhóm 72 200
2.       Những sứ giả hòa bình 203
3.       Nước Thiên Chúa 206
4.       Anh em hãy vui mừng ! 208
5.       Truyền giáo trong Thánh Thần 210
Chương XI. NIỀM VUI  
1.       Niềm vui của Tin Mừng 214
2.       Niềm vui của những người con của Thiên Chúa 215
3.       Niềm vui ơn tha thứ 217
4.       Niềm vui trong sứ vụ 219
5.       Niềm vui Phục sinh 220
Chương XII. LÒNG THƯƠNG XÓT  
1.       Ơn cứu độ được trao ban ngay hôm nay 224
2.       Hãy có lòng thương xót như Cha trên trời 226
3.       Người con hoang đàng, trong tranh nghệ thuật và trong bản văn kinh thánh (Luca 15) 229
4.       Một chương trình sống 238
Chương XIII. CUỘC KHỐ NẠN  
1.       Âm mưu hại Đức Giêsu và việc bắt giữ Ngài (22,1-53) 243
2.       Tòa án và các tội nhân (22, 54-23, 25) 251
3.       Con đường Thập Giá (23, 26-56) 256
CHƯƠNG XIV. CON ĐƯỜNG  
1.       Con đường và cuộc lữ hành trong Cựu ước 263
2.  Tân ước: Bước theo Đức Kitô 269