The Gospel according to Luke
Phụ đề: X - XXIV
Tác giả: Joseph A. Fitzmyer, SJ
Ký hiệu tác giả: FI-J
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 28A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004595
Nhà xuất bản: Doubleday
Năm xuất bản: 1985
Khổ sách: 21
Số trang: 1642
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích