Il vangelo di Luca
Tác giả: Vincenzo Paglia
Ký hiệu tác giả: PA-V
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003790
Nhà xuất bản: Leonardo International
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 190
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích