The Gospel of Luke
Tác giả: Joel B. Green
Ký hiệu tác giả: GR-J
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004637
Nhà xuất bản: Wm. B. Eerdmans Publishing
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 24
Số trang: 928
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích