Cùng học Lời Chúa. Tin mừng Luca
Tác giả: Ban Thánh Kinh GP. Cần Thơ
Ký hiệu tác giả: BAN
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007677
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007678
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007679
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013116
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1  
• Lời tựa (1,1-4) 15
• Truyền tin cho ông Dacaria (1,5-25) 18
• Truyền tin cho Đức Maria (1,26-38) 24
• Đức maria viếng thăm bà Êlisabét (1,39-56) 28
• Gioan tẩy giả ra đời (1,57-80) 33
Chương 2  
• Chúa Giêsu ra đời và những người chăn chiên đến viếng thăm (2,1-20) 39
• Dâng chúa giêsu trong đen thờ (2,21-40) 44
• Chúa Giêsu ngồi giữa các bậc thầy Do thái (2,41-52) 51
Chương 3  
• Gioan tẩy giả rao giảng (3,1-20) 55
• Chúa Giêsu chịu phép rửa (3,21-22) 62
• Gia phả Chúa Giêsu Kitô (3,23-38) 64
Chương 4  
• Chúa Giêsu chịu cám dỗ (4,1-13) 67
• Chúa Giêsu tại Nadarét (4,14-30) 72
• Giảng dạy và hoạt động tại Caphácnaum (4,31-4)  
Chương 5  
• Kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (5,1-11) 85
• Chữa người bị phong hủi (5,12-16) 90
• Chữa người bại liệt - cuộc tranh luận 1: Quyền tha tội (5,17-26) 93
• Gọi ông Lêvi cuộc tranh luận 2: Tiếp đón người tội lỗi (5,27-32) 97
• Cuộc tranh luận 3: Ăn chay (5,33-39) 101
Chương 8  
• Cuộc tranh luận 4 va 5: Ngày sabát (6,1-11) 105
• Chọn mười hai Tông đồ (6,12-16) 109
• Các mối phúc thật và các mối họa (6,17-26) 113
• Giới răn yêu thương và lòng nhân từ (6,27-38) 120
• Những lời dạy (6,39-49) 125
Chương 7  
• Chữa người đầy tớ của viên đội trưởng (7,1-10) 131
• Cứu sống con trai bà góa thành Naim (7,11-17) 134
• Câu hỏi của ông Gioan tẩy gỉa (7,18-35) 137
• Nhận định về thế hệ đương thời (7,31-35) 141
• Người phụ nữ tội lỗi trong nhà Simon (7,36-50) 143
Chương 8  
Những người phụ nữ đi theo Chúa Giêsu (8,1-3)  
• Bài giảng bằng dụ ngôn (8,4-21) lf>
• Chúa giêsu dẹp yên biển động (8,22-25) 158
• Chữa người bị quỷ ám tại Ghêraxa (8,26-39) 161
• Chữa người đàn bà bị băng huyết và cứu con gái ông Gia-ia (8,40-56) 165
Chương 9  
• Sai mười hai Tông đồ đi rao giảng (9,1-6) 170
• Vua Hêrôđê và Chúa Giêsu (9,7-9) 173
• Các Tông đồ trở về. Hóa bánh ra nhiều (9,10-17) 175
• Ông Phêrô tuyên xưng tiên báo thương khó lần thứ nhất (9,18-27) 178
• Điều kiện để theo Chúa Giêsu (9,23-27) 181
• Chúa Giêsu hiển dung (9,28-36) 185
• Chữa đứa trẻ bị kinh phong (9,37-43a) 188
• Tiên báo thương khó lần thứ hai. Ai là người lớn nhất (9,43b-48) 191
• Nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ (9,49-50) 196
• Một làng miền Samari không đón tiếp Chúa Giêsu (9,51-56) 196
• Đòi hỏi môn đệ phải bỏ mọi sự (9,57-62) 99
Chương 10  
• Sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng (10,1-6) 175
• Bảymươi hai trở về và vinh tụng ca của Chúa Giêsu 10,17-24) 209
• Người Samaritanô nhân hậu (10,25-37) 212
• Hai chị em Mácta và Maria (10,38-42) 216
Chương 11  
• Lời dạy về cầu nguyện (11/1-13) 219
• Chúa Giêsu vá quỷ bêendêbun (11,14-26) 225
• Hạnh phúc cho người lắng nghe lời chúa (11,27-28) 229
• Dấu lạ Giô na (11,29-32) 231
• Hai lời nói về đèn (11,33-36) 233
• Quở trách nhóm pharisêu và kinh sư (11,37-54) 233
Chương 12  
• Cảnh giác với men pharisêu (12,1-3) 243
• Nói công khai, đừng sợ (12,4-12) 245
• Đùng thu tích của cải cho mình (12,13-21.33-34) 249
• Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng (12,22-34) 252
• Phải sẵn sàng chờ chủ trở về (12,35-48) 255
Thời gian quyết định (12,49-53) 260
Nhận xét thời đại (12,54-59) 262
Chương 13  
• Lời kêu gọi sám hối (13,1-9) 265
• Chữa nguời phụ nữ còng lưng trong ngày Sabát (13,10-17) 269
• Hai dụ ngôn về nước trời (13,18-21) 272
• Cửa hẹp (13,22-30) 277
Con cáo già Hêrôđê (13,31-33) 277
• Than trách thành Giêrusalem (13,34-35) 279
Chương 14  
• Chữa người bị phù thũng (14,1-6) 281
• Những lời dạy khi dùng bữa (14,7-24) 283
• Những đòi hỏi của nguời môn đệ (14,25-35) 289
Chương 15  
• Dụ ngôn con chiên lạc và đồng bạc bị mất (15,1-10). 293
• Dụ ngôn người cha nhân hậu (15,11-32) 297
Chương 16  
• Dụ ngôn quản gia bất lương và việc sử dụng tiền của (16,1-15) 305
• Những lời dạy khác (16,14-17) 310
• Dụ ngôn anh nhà giàu và Ladarô (16,19-31) 312
Chương 17  
• Những lời dạy (17,1-10) 317
• Mười người phong hủi (17,11-19) 322
• Ngày cánh chung (17,20-37) 325
Chương 18  
• Hai dụ ngôn về cầu nguyện (18,1-14) 332
• Chúa Giêsu và trẻ em (18,15-17) 337
• Nuớc trời và sự giàu có (18,18-30) 339
• Tiên báo thương khó lần thứ ba (18,31-34) 346
• Chữa người mù tại Giêrikhô (18,35-43) 347
Chương 19  
• Ông Giakêu (9,1-10) 351
• Dụ ngôn mười nén bạc (19,11-27) 355
• Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem (19,28-40) 359
• Chúa Giêsu thương tiếc thành Giêrusalem (19,41-44) 362
• Đánh đuổi những nguời buôn bán trong đền thờ (19,45-47) 364
Chương 20  
• Cuộc tranh luận 1: quyền bính của Chúa Giêsu (20,1-8) 369
• Ngụ ngôn những tá điền sát nhân (20,9-19) 372
• Cuộc tranh luận 2: nộp thuế cho Xêda (20,20-26) 376
• Cuộc tranh luận 3: kẻ chết sống lại (20,27-40) 379
• Cuộc tranh luận 4: Chúa Giêsu và vua Đa vít (20,41-44) 382
• Khiển trách các kinh sư (20,45-47) 385
Chương 21  
• Hai đồng tiền của bà góa (21,1-4) 387
• Bài giảng cánh chung (21,5-36) 389
Chương 22  
• Âm mưu hại Chúa Giêsu (22,1-6) 399
• Ăn lễ vượt qua (22,7-38) 403
• Tiên báo sự phản bội của Giuđa (22,21-23) 407
• Lời dạy về việc phục vụ (22,24-30) 409
•  Tiên báo ông phêrô sẽ chối Chúa (22,31-34) 412
• Giờ chiến đấu quyết liệt (22,35-38) 414
• Tại núi ôliu (22,39-46) 417
• Chúa Giêsu bị bắt (22,47-53) 420
• Phêrô chối Chúa (22,54-65) 423
• Trước thượng hội đồng Do thái (22,66-71) 427
Chương 23  
• Trước tổng trấn Philatô (23,1-25) 431
• Trên đường lên núi sọ (23,26-32) 436
• Chúa Giêsu trên thập giá (23,33-49) 439
• Mai táng Chúa Giêsu (23,50-56) 446
Chương 24  
• Các phụ nữ ra mộ (24,1-12) 449
• Hai môn đệ trên đường Em mau (24,13-35) 453
•  Hiện ra với các tông đồ, trao ban sứ mệnh và lên trời (24,36-53) 459