Il vangelo di san Luca
Tác giả: Carlo de Ambrogio
Ký hiệu tác giả: AM-C
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012801
Nhà xuất bản: Torino
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 15
Số trang: 136
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích