Cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu
Phụ đề: Tìm hiểu và suy niệm các dụ ngôn của Luca
Tác giả: Giuse Nguyễn Chí Công, Nhóm Tâm Hồn Trẻ
Ký hiệu tác giả: NG-C
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3
Từ khóa: Chúa Giêsu, Tin Mừng Luca, Dụ ngôn

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015674
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0015675
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015776
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 352
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 36
Bài 1: Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu 39
Bài 2: Dụ ngôn người bạn quấy rầy đêm khuya 55
Bài 3: Dụ ngôn người phú hộ tích trữ của cải 81
Bài 4: Dụ ngôn cây vả không ra trái 112
Bài 5: Dụ ngôn "Hãy ngồi chỗ cuối" 140
Bài 6: Dụ ngôn khách được mời xin khiếu 156
Bài 7: Ba dụ ngôn lòng thương xót 159
A. Nhập đề chung cho cả ba dụ ngôn 164
B. Dụ ngôn con chiên bị mất 173
C. Dụ ngôn người cha nhân hậu 179
Bài 8: Dụ ngôn người quản gia bất lương 221
Bài 9: Dụ ngôn Lazarô và ông phú hộ nhà giàu 248
Bài 10: Dụ ngôn quan toà bất lương và bà goá quấy rầy 288
Bài 11: Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện 304
Bài 12: Dụ ngôn mười nén bạc 337