Exegetical Comentary on the New Testament
Phụ đề: Luke
Tác giả: David E. Garland
Ký hiệu tác giả: GA-D
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008415
Nhà xuất bản: Zondervan
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 27
Số trang: 1038
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích