Tin mừng thánh Luca
Phụ đề: Chú giải mục vụ
Nguyên tác: L' Essvangile de Luc
Tác giả: Hugues Cousin
Ký hiệu tác giả: CO-H
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000384
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 564
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008700
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 564
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
KHÁM PHÁ TIN MỪNG LUCA 7
LUCA VÀ TÁC PHẨM CỦA ÔNG 14
TIỀN NGÔN (1,1-4) 19
Tin Mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu (1,5-2,52) 23
* Báo tin cho ông Giacaria (1,5-25) 29
*Báo tin cho Đức Maria (1,26-3 8) 38
* Thăm viếng (1,39,56) 45
*Sinh hạ, cắt bì và đặt tên cho Gioan Tẩy Giả. Gioan tỏ mình ra (1,57-80) 50
* Sinh hạ, cắt bì và đặt tên cho trẻ Giêsu (2,1-21) 56
* Dâng hiến vào Đền thờ. Chúa Giêsu tỏ mình ra (2,22-40) 63
* Chúa Giêsu trong đền thờ năm mười hai tuổi (2,41-52) 70  
KHỞI ĐẦU TIN MỪNG (3,1-4,13)  
* Gioan Tẩy Giả rao giảng (3,1-18) 80
* Chấm dứt sứ vụ của Gioan Tẩy Giả (3,19-20) 89
* Mặc khải thần linh sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa (3,21-22) 90
*Gia phả Chúa Giêsu (3,23-38) 93
* Chúa Giêsu chịu cám dỗ (4,1-13) 99
SỨ VỤ CỦA CHÚA GIÊSU Ở GALILÊ (4,14-9,50)  
1. Tin Mừng về Vương Quốc tại Nadaret và Caphanaum (4,14-5-16) 105
* Rao giảng tại Nadaret (4,14-5,16) 105
* Đức Giêsu hoạt động ở Caphanaum (4,31 -44) 111
* Mẻ lưới cá và gọi Simon Phêrô (5,1-11) 117
* Chữa người phong cùi (5,12-16) 124
2. Những va chạm đầu tiên với biệt phái (5,17-6,11) 127
* Chữa lành và tha tội cho người bất toại (5,17-26) 128
* Gọi Lêvi, dùng bữa với người tội lỗi. Vấn đề ăn chay (5,27,39) 132
*Bứt lúa ăn và chữa người bại liệt trong ngày Sabat (6,1-110) 137
3. Bài giảng nơi cánh đồng (6,12-49) 142
* Chọn nhóm Mười Hai (6,12-16) 142
* Đám đông và Chúa Giêsu (6,12-19) 144
*Các mối phúc và các mối họa (6,20-26) 146
* Yêu thưomg kẻ thù và từ chối xét đoán. Người đệ tử đích thực (6,27-49) 150
4. Nhận ra Chúa Giêsu là Ngôn Sứ (7,1-50) 159
* Niềm tin của viên đại đội trưởng (7,1-10) 159
* Phục sinh con trai bà góa thành Nain (7,11 -17) 163
* Chung quanh những quan hệ của Chúa Giêsu với Gioan Tẩy Giả (7,18-35) 167
5. Đón nhận lời Thiên Chúa (8,1-21) 180
*  Những phụ nữ đi theo Chúa Giêsu (8,1-3) 180
* Dụ ngôn hạt giống và cái đèn. Gia đình thực sự của Chúa Giêsu (8,4-21) 182
6. Qua các phép lạ, Chúa Giêsu mòi gọi tới niềm tin cứu thoát (8,22-56) 191
* Dẹp yên cơn bão (8,22-25) 191
*Người bị quỷ nhập tại Ghêrađa (8,26-39) 193
* Chữa một người phụ nữ và cho con gái ông Giaia sống lại (8,40-56) 197
7. “Thầy là ai?” (9,1-50) 203
* Sai nhóm Mười Hai đi rao giảng (9,1 -6) 203
* Vua Hêrôđê tìm cách gặp Chúa Giêsu (9,7-9) 205
*  Hóa bánh ra nhiều hay bẻ bánh (9,10-17) 207
*  Phêrô tuyên xưng đức tin và loan báo lần thứ nhất về cuộc thụ nạn (9,18-22) 212
*  Theo Chúa Giêsu (9,23-27) 215
*Chúa Giêsu hiển dung (9,28-36) 218
* Chữa đứa trẻ bị kinh phong (9,37-43a) 223
*Loan báo lần thứ hai về cuộc thụ nạn. Nội quy của người môn đệ (9,43b-50) 225
HÀNH TRÌNH HƯỚNG VÈ GIÊRUSALEM (9,51-19,28)  
1. Giai đoạn một (9,51-13,21) 231
*  Một làng miền Samari không đón tiếp (9,51 -56) 231
*Những yêu sách của Chúa Giêsu đối với kẻ đi theo Người 234
* Sứ vụ của bảy mươi hai môn đệ 238
* Mến Chúa và yêu người thân cận 251
* Giáo huấn về sự cầu nguyện 259
* Chúa Giê su và Bêendêbun. Dấu lạ Giôna 266
* Khiển trách người Pharisêu các nhà thông luật 277
* Tuyên xưng Con Người mà không sợ hãi 286
* Thái độ với của cải đời này 292
* Những dụ ngôn về sự tỉnh thức 300
* Tại sao Chúa Giêsu đến 305
* Những dấu chỉ của thời đại 308
* Sự cấp bách của việc hoán cải, dụ ngôn cây vả không sinh trái 310
* Chữa lành một người tàn tật và những dụ ngôn về nước Thiên Chúa 313
2. Giai đoạn hai 319
* Những người do thái bị loại bỏ và dân ngoại được kêu mời 319
Chúa Giê su trước cái chết gần kề 324
* Bữa ăn tại nhà một người Pharisêu 327
* Mời gọi từ bỏ 336
* Những dụ ngôn về niềm vui tập thể sau khi tìm lại được cái đã mất 341
* Dụ ngôn về người quản lý khôn khéo, suy tư vê tiền bạc 351
* Côn kích mới chống lại những người Pharisêu dụ ngôn anh Ladarô và ông nhà giàu 356
* Đời sống huynh đệ 365
* Sức mạnh của lòng tin, dụ ngôn về ông chủ và người đầy tớ 367
3. Giai đoạn ba 371
* Trong mười người phong cùi được chữa lành chỉ có một người Samari biết ơn 371
* Ngày của Con Người, dụ ngôn quan tòa bất chính 374
* Dụ ngôn người Phariasêu và người thu thuế 385
* Chúa Giê su đón tiếp các trẻ em  389
* Của cải và sự từ bỏ 391
* Loan báo lần thứ ba về cuộc tử nạn 395
* Chữa người mù tại Giêrricô 397
* Cuộc hoán cải của ông Giakêu 400
* Dụ ngôn về ông vua 405
TẠI GIÊRUSALEM, GIÁO HUẤN KHỔ NẠN VÀ PHỤC SINH (19,29-24,53)  
1. Giáo huấn trong đền thờ 416
* Đoàn rước "Mêsia" và lời than khóc về Giêrusalem 416
* Thanh tẩy đền thờ  426
* Do quyền bính nào mà Chúa Giê su rao giảng Tin mừng 249
* Dụ ngôn những tá điền sát nhân 432
* Thiên Chúa và Xêda (20,20-26) 438
*  Kẻ chết sống lại (20,27-40) 441
* Chúa Kitô là con và cũng là Chúa của vua Đavit (20,41 -44) 447
* Hãy coi chừng các ông luật sĩ; một bà góa nghèo (20,45-21,4) 451
*Diễn từ về “cuộc trường chinh của giải phóng (21,5-38) 454
2. Cuộc thụ nạn (22,1-23,56) 470
* Giuđa phản bội (22,1 -6) 477
* Những chuẩn bị cho bữa tối của Chúa (22,7-13) 480
* Bữa ăn tối của Chúa và diễn từ vĩnh biệt (22,14-38) 482
* Tại núi Ôliu : cầu nguyện, hấp hối và bị bắt (22,39-53) 495
* Nơi các nhà cầm quyền tôn giáo : Phêrô chối Thầy và Chúa Giêsu bị hỏi cung (22,54-23,1) 502
* Nơi nhà cầm quyền Rôma và nơi Hêrôđê, vụ kiện kết án và lăng nhục (23,2-25) 509
* Trên đường đi chịu khổ hình, Chúa Giêsu bị đóng đinh và qua đời (23,26-49) 518
* Mai táng : Giuse Arimatê và các phụ nữ (23,50-56) 528
3.  Phục sinh (24,1-53) 512
* Ngôi mộ trống (24,1-12) 536
* Các môn đệ Emmaus (24,13-35) 541
*Hiện ra với mười một tông đồ và các đồng bạn (24,36-53) 551