Traité sur l'Évangile de S. Luc
Tác giả: Ambroise de Milan
Ký hiệu tác giả: AMBR
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006871
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1976
Khổ sách: 19
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích