Tin mừng theo thánh Luca
Phụ đề: Bộ sách chú giải Kinh Thánh
Nguyên tác: The Gospel of Luke
Tác giả: William Barclay
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000421
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 282
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của một sử gia: Luca 1,1-4 5
Đứa con của lời hứa: Luca 1,5-25 6
Sứ điệp của chúa cho Maria: Luca 1,26-38 9
Mâu thuẫn của hạnh phúc: Luca 1,39-45 11
Bài ca kỳ diệu: Luca 1,46-56 12
Gioan là tên nó: Luca 1,57-66  15
Niềm vui của người Cha: Luca 1,67-80 16
Đường về Bêlem: Luca 2,1 -7 18
Mục đồng và thiên sứ: Luca 2,8-20 20
Các nghi lễ được tuân giữ: Luca 2,21-24 22
Giấc mơ thành tựu: Luca 2,25-35 23
Tuổi già đáng yêu: Luca 2,36-40 25
Bình minh của nhận thức: Luca 2,41-52 26
Sứ giả tiền trạm của Vua: Luca 3,1-6 28
Gioan kêu gọi hoán cải: Luca 3,7-18 30
Gioan bị bắt: Luca 3,19-20 32
Giờ đã điểm cho Chúa Giêsu: Luca 3,21-22 34
Dòng dõi Chúa Giêsu : Luca 3,23-38 35
Chiến đấu với cám dỗ :Luca 4,1-13 39
Mùa xuân xứ Galilê : Luca 4,14-15 42
Không được tôn trọng trong xứ mình: Luca 4,16-30 43
Tà linh: Luca 4,31-37 46
Phép lạ lớn trong căn nhà nhỏ: Luca 4,38-39 48
Những đám đông đòi hỏi: Luca 4,40-44 50
Những điều kiện của một phép lạ: Luca 5,1-11 52
Chạm vào điều bị cấm: Luca 5,12-15 54
Chống đối gia tăng: Luca 5,16-17 56
Được tha tội và khỏi bệnh: Luca 5,18-26 58
Khách của một người bị ruồng bỏ: Luca 5,27-32 61
Ăn chay: Luca 5,33-35  63
Tư tưởng mới lạ: Luca 5,36-39 64
Chống đối gia tăng: Luca 6,1-5 66
Thách thức của Chúa Giêsu: Luca 6,6-11 68
Chúa Giêsu lựa chọn nhân sự: Luca 6,12-19 71
Chấm dứt mọi giá trị trần gian: Luca 6,20-26 73
Luật vàng: Luca 6,27-38  75
Luật sống: Luca 6,39-46 78
Nền tảng chắc chắn duy nhất: Luca 6,47-49 79
Đức tin của một đại đội trưởng: Luca 7,1-10 81
Tình thương của Chúa Giêsu: Luca 7,11-17 83
Bằng chứng cuối cùng: Luca 7,18-29 86
Lòng gian ác của loài người: Luca 7,30-35  89
Tình yêu của một tội nhân: Luca 7,36-50 91
Lên đường truyền giáo: Luca 8,1-3 93
Kẻ gieo giống và hạt giống: Luca 8,4-15 95
Những luật sống: Luca 8,16-18 98
Họ hàng thật: Luca 8,19-21 100
Bình an trong giông tố: Luca 8,22-25  102
Ma quỉ thất bại: Luca 8,26-39 104
Đứa con một được chữa lành: Luca 8,40-42.49-56 106
Không lạc mất trong đám đông: Luca 8,43-48 109
Các sứ giả của Vua: Luca 9,1-9 111
Thức ăn cho người đói: Luca 9,10-17 113
Một khám phá lớn: Luca 9,18-22 116
Những điều kiện để theo chúa: Luca 9,23-27 118
Đỉnh núi vinh quang: Luca 9,28-36  120
Xuống núi: Luca 9,37-45 122
Sự cao trọng thật: Luca 9,46-48 124
Hai bài học khoan dung: Luca 9,49-56 126
Thành thật của chúa Giêsu: Luca 9,57-62 128
Những thợ làm việc cho mùa gặt: Luca 10,1-16 129
Vinh hiển thật của Con Người: Luca 10,17-20 132
Lời tuyên bố tuyệt vời: Luca ,10,21-24 133
Ai là người thân cận của tôi?: Luca 10,25-37  135
Sự va chạm tính tình: Luca 10,38-42  138
Xin dạy chúng con cầu nguyện: Luca 11,1-4 139
Cầu xin thì sẽ được: Luca 11,5-13 141
Xuyên tạc ác ý :Luca 11,14-23 143
Mối nguy của tâm hồn bỏ trống: Luca 11,24-28 145
Trách nhiệm của đặc ân: Luca 11,29-32 147
Tấm lòng đen tối: Luca 11,33-36 149
Tôn thờ điều nhỏ nhặt và chê bỏ điều hệ trọng: Luca 11,37-44 151
Tội của các kinh sư: Luca 11,45-54  153
Can đảm và tin cậy: Luca 12,1-12 156
Nơi để của cải vật chất: Luca 12,13-34 159
Hãy sẵn sàng: Luca 12,35-48 162
Đem gươm giáo tới: Luca 12,49-53 165
Đang khi còn thì giờ: Luca 12,54-59 166
Đau khổ và tội lỗi: Luca 13,1-5 168
Cơ hội cuối cùng: Luca 13,6-10 170
Tình thương quí hơn lề luật: Luca 13,10-17 172
Men của Nước Thiên Chúa: Luca 13,20-21  174
Coi chừng kẻo bị loại: Luca 13,22-30 176
Can đảm và mềm mại: Luca 13,31-35 178
Dưới sự dò xét của kẻ thù: Luca 14,1-6 180
Đức khiêm nhường cần thiết: Luca 14,7-11 183
Tính giá phải trả: Luca 14,25-33 184
Muối mất mặn: Luca 14,34-35 186
Vui mừng của người chăn chiên: Luca 15,1-7 187
Người phụ nữ với đồng tiền đánh mất Rồi tìm lại được :Luca 15.8-10 190
Câu chuyện về người cha nhân lành: Luca 15,11-32 191
Ba vật lạc mất 195
Gương tốt của người xấu: Luca 16,1-13 195
Luật bất biến: Luca 16,14-18 198
Hình phạt cho những ai không quan tâm đến những nỗi khổ của tha nhân: Luca 16,19-31 201
Luật sống Kitô giáo: Luca 17,1-10 203
Biết ơn: Luca 17,11-19 205
Những dấu hiệu báo trước ngày Chúa đến: Luca 17,20-37 207
Không mệt mỏi trong cầu nguyện: Luca 18,1-8 209
Tội kiêu ngạo: Luca 18,9-14 211
Chúa Giêsu với trẻ nhỏ: Luca 18,15-17 214
Con người không muốn trả giá: Luca 18,18-30 215
Thập Giá đang chờ: Luca 18,31-34 218
Con người không chịu nín lặng: Lưca 18,35-43 219
Chúa Giêsu đến với một người bị cả xã hội khinh bỉ:  Luca 19,1-10 221
Vua trao nén bạc cho đầy tớ: Luca 19,11 -27 223
Vua vào thành: Luca 19,28-40 226
Lòng thương và cơn thịnh nộ của Chúa Giêsu: Luca 19,41-48 228
Bởi quyền phép nào: Luca 20,1-8  230
Những tá điền sát nhân: Luca 20,9-18 232
Xêda và Thiên Chúa: Luca 20,19-26 234
Câu hỏi của người Xađốc: Luca 20,27-40 236
Những lời cảnh báo của Chúa Giêsu: Luca 20,41-44  239
Ham mê danh vọng: Luca 20,45-47 240
Của dâng quí báu: Luca 21,1-4 241
Những tin tức tai họa: Luca 21,5-24 243
Nói thêm về đoạn Kinh Thánh trên 245
Hãy tỉnh thức: Luca 21,25-37   
Satan nhập vào lòng Giuđa: Luca 22,1-6 248
Cùng nhau ăn bữa ăn cuối cùng: Luca 22,7-23  250
Tranh chấp giữa các môn đệ Chúa: Luca 22,24-30 253
Bi kịch của Phêrô: Luca 22,31-38. 54-62 254
Ý Cha được nên trọn: Luca 22,39-46 257
Cái hôn của kẻ phản bội: Luca 22,47-53  258
Nhạo báng, đánh đòn và xử án: Luca 22,63-71 260
Trước mặt Philatô và trước mặt Hêrôđê: Luca 23,1-12 262
Người Do Thái đe dọa Philatô: Luca 23,13-25  264
Đường lên đồi Gôngôtha: Luca 23,26-31  266
Tại đó chúng đóng đinh Ngài: Luca 23,32-38 268
Lời hứa Thiên Đàng: Luca 23,39-43  270
Ngày dài chấm dứt: Luca 23,44-49 271
Người cho Chúa Giêsu ngôi mộ: Luca 23,50-56 273
Đi tìm sai chỗ: Luca 24,1-12  275
Hoàng hôn biến thành bình minh: Luca 24,13-35  277
Trên phòng cao: Luca 24,36-49 280
Kết thúc đầy phúc lộc: Luca 24,50-53 281