Chú giải Tin mừng thánh Luca
Tác giả: Lm. Jos Trịnh Văn Thậm
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000397
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 476
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
1. Tác phẩm của ông Lu-ca: Tin Mừng thứ ba và Công Vụ Tông Đồ 5
2. Tác Giả 9
3. Ngày và nơi soạn thảo Tin Mừng Lu-ca 34
.4. Độc giả của Lu-ca 40
5. Mục đích của Lu-ca - Công Vụ 43
6. Phương diện văn chương Lu-ca - Công Vụ 55
7. Vị Ngôn sứ và dân chúng 76
8. Các đề tài tôn giáo văn chương trong Lu-ca - Công Vụ 97
9. Soạn thảo Tin Mừng Lu-ca 102
10. Thần học của ông Lu-ca 118
11. Dàn bài Tin Mừng Lu-ca 227
1. Tin Mừng thời thơ ấu của CGS 281
2. Chuẩn bị sứ vụ công khai của DGS (3, 1-4,13) 313
3. Sứ vụ của DGS tại Galile (4,14-9,50) 322
4. Hành trình của DGS lên Giê-ru-sa-lem (9, 51-19,27) 364
5. DGS giảng dạy tại Giê-ru-sa-lem (19,28-21,38) 425
6. Cuộc thương khó (22-23) 442
7. Cuộc phục sinh (24) 469
Mục Lục 476