Đọc Tin mừng theo thánh Luca
Tác giả: Augustin George
Ký hiệu tác giả: GE-A
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009030
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Khai từ 5
Đưa vào đề: Tin mừng của Luca 8
Chủ đề I: Giới thiệu Tin mừng Luca 17
Chủ đề II: Mầu nhiệm Giêsu Kitô 30
Chủ đề III: Thông điệp của Đức Giêsu 53
Chủ đề IV: Các dụ ngôn của Đức Giêsu 109