The Gospel according to Luke
Phụ đề: I - IX
Tác giả: Joseph A. Fitzmyer, SJ
Ký hiệu tác giả: FI-J
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 28
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004594
Nhà xuất bản: Doubleday
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 23
Số trang: 837
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích