The Theology of the Gospel of Luke
Phụ đề: New Testament Theology
Tác giả: Joel B. Green
Ký hiệu tác giả: GR-J
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005127
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích