Évangile selon saint Luc
Phụ đề: Etudes Bibliques
Tác giả: P. M-J. Lagrange
Ký hiệu tác giả: LA-P
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004053
Nhà xuất bản: J. Gabalda et Cie, Paris
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 25
Số trang: 634
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích