Tin mừng theo thánh Luca
Phụ đề: Dẫn vào và chú giải
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001693
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 94
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 1
Lời nói đầu 3
Dẫn nhập 5
Chú giải 13
A. Trình thuật 13
I. Lc1, 26-38 Đức Maria được truyền tin 14
II. Lc1, 47-55: Thánh ca "ngợi khen" Magnificat 21
III. Lc 2, 1-14 Ngôi Hai ra đời 28
IV. Lc (1, 1-4) 4, 4-21 Ứng nghiệm lời Thánh Kinh 36
V. Lc 17, 11-19 Mười người phong hủi 41
VI. Lc 19, 1-10 Ông Da -kêu 44
VII. Lc 2, 29 - 43 Hai người gian phi 48
B. Dụ Ngôn 53
1. Lc 7, 41-43 Hai con nợ 54
2. Lc 10, 25-37 Người Samari tốt lành 56
3. Lc 11, 5-8 Người bạn bị quấy rầy 61
4.Lc 12. 16-21 Người phú hộ ngốc 64
5, Lc 13, 6-9 Cây vả không ra trái 66
6. Lc 15, 8-10 Con Chiên lạc, đồng bạc đánh mất 68
7. Lc 15, 11-32 Người cha độ lượng 73
8. Lc 18, 1-8 Người quản gia bất lương 79
9. Lc 16, 19-31 Ông nhà giàu và anh Ladaro nghèo 81
10, Lc18, 9-14 Người Phariseu và người thu thuế 88
Thư tịch rút ngắn 94