Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
Phụ đề: Dẫn vào chú giải Chúa nhật và đại lễ
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008891
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013127
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 471
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
   Chú giải 19
I. Lc 1,1-4; 4,14-21 Hôm nay, ứng nghiệm  19
II. Lc 1,5-17 Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy giả 30
III. Lc 1,26-38 Truyền tin cho Đức Ma-ri-a 40
IV. Lc 1,39-56 Thánh ca Ngợi Khen  64
V. Lc 1,57- 66.80 Sinh nhật thánh Gio-an Tẩy giả 77
VI. Lc 2,1-14 Đại lễ Giáng sinh (lễ đêm)  82
VII. Lc 2,16-21 Đức Ma-ri-a, Đức Mẹ Chúa Trời 92
VIII. Lc 2,22-40 Thánh Gia thất 95
IX. Lc 2,41-51 Đức Giê-su trong đền thờ 104
IX. Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men 112
X. Lc 3,1-6 ơn Cứu độ cho mọi người  117
XI. Lc 3,10-18 Hãy trở lại, vì Người đã đến 124
XII. Lc 3,15-16.21-22 Đức Giê-su chịu phép rửa 131
XIII. Lc 4,1-13 Đức Giê-su chịu cám dỗ 139
XIV. Lc 4,21-30 Dân Do-thái và các dân khác nữa  147
XV. Lc 5,1-11 Bỏ, để theo Thầy 152
XVI. Lc 6,17-18.20-26Phúc/Hoạ 157
XVII. Lc 6,27-38 Từ bi, như cha anh em 165
XVIII. Lc 6, 39-45 Cảm thương 171
XIX. Lc 7,1-10 Lòng Tin mạnh 175
XX. Lc 7,11-17 Hãy trỗi dậy 179
XXL. Lc 7,36-50 Được tha nhiều, nên yêu nhiều 185
XXII. Lc 9,10-17 Đức Giê-su làm bánh hoá nhiều 195
XXIII. Lc 9,18-21 Con Người phải chịu đau khổ 199
XXIV. Lc 9,23-26 Mất mạng sông, cứu mạng sống 206
XXV. Lc 9,28-26 Đức Giê-su biến hình dạng  208
XXVI. Lc 9,51-52 Đi theo Đức Giê-su 217
XXVII. Lc 10,1-9 Bảy mươi môn đệ 224
XXVIII. Lc 10,25-37 Điều răn thứ nhất 230
XXIX. Lc 10, 38-42 Phần tốt nhất 239
XXX. Lc 11,1-13 “Cứ xin, thì sẽ được”. 244
XXXI. Lc 11,27-28 Đâu là hạnh phúc đích thật 261
XXXII. Lc 12,13-21 Giàu có trước mặt thiên Chúa 265
XXXIII. Lc 12,32-48 Phải sẩn sàng luôn 271
XXXIV. Lc 12,49-53 Hoà bình, chia rẽ 278
XXXV. Lc 13,1-9 Không hối cải, thì phải chết. 283
XXXVI. Lc 13,22-30 Từ Phương Đông, Phương Tây 290
XXXVII. Lc 14,1.7-14 Hạ xuống/Tôn lên 295
XXXVIII. Lc 14,25-33 Từ bỏ, đe làm môn đệ  300
XXXIX. Lc 15,1-32 Vui mừng vì đã tìm được. 306
XL. Lc 16,1-13 Quản lý và tiền của 329
XLI. Lc 16,19-31 Ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo 338
XLII. Lc 17,5-10 Đức tin và phục vụ 346
XLHI. Lc 17,11-19 Mười người bệnh phong 350
XLIV. Lc 18,1-18 “Cầu nguyện không nản chí” 357
XLV. Lc 18,9-14 Người Pha-ri-sêu và người thu thuế  365
XLVI. Lc 19,1-10 Đức Giê-su và ông Da-kêu 374
XLVII. Lc 20,27-38 Kẻ chết sống lại  381
XLVIII. Lc 21,5-19 Thành Giê-ru-sa-lem sẽ sụp đổ 385
XLIX. Lc 21,25 - 28.34-36 Ngày quang lâm 396
L. Lc 22,14 - 23,56 Thương khó của Đức Giê-su 397
LI. Lc 23,35-43 Đức Giê-su Ki-tô, vua vũ trụ  427
LII. Lc 24,1-12 Đức Giê-su hiện ra 432
LIII. Lc 24,13- 35 Nhận ra khi Người bẻ bánh 439
LIV. Lc 24,35-48 Thương khó, mới Phục sinh 449
LV. Lc 24,46-53 Đức Giê-su lên trời.  460