L'Évangile selon saint Luc
Tác giả: A. Stoger
Ký hiệu tác giả: ST-A
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004480
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 273
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004587
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích