Luke
Tác giả: Eugene La Verdiere, SSS
Ký hiệu tác giả: VE-E
DDC: 226.4 - Tin mừng Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003266
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích