Hàn Mạc Tử và bóng đêm ở Quy Hòa
Tác giả: Trần Vạn Giã
Ký hiệu tác giả: TR-G
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013454
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013455
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đôi dòng cảm nhận 5
Lời tác giả 7
Chương 1: Về lại Quy Nhơn 11
Chương 2: Nhà thương Quy Hòa và đoản khúc đau thương 50
Chương 3: Bài thánh ca Libera và lời hợp xướng thơ 64
Phụ lục: Đức tin trong hồn thơ Hàn Mạc Tử 75