Littérature du XXe siècle et Christianisme
Tác giả: Charles E. Miller, CM
Ký hiệu tác giả: MI-C
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013720
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 516
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích