Trường ca Cứu độ
Tác giả: Đinh Cao Thuấn
Ký hiệu Tác giả: DI-T
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001783
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích