Trường ca Cứu độ
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Cao Thuấn
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001783
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 249
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014404
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 19
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích