Sự tươi trẻ trong vĩnh hằng
Tác giả: An Thiện Minh
Ký hiệu tác giả: AN-M
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007885
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010315
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 178
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: ĐÀN XUÂN NGÂN!  15
1. Đàn Xuân Ngân!  16
2. Trắng tiếng hát! 18
3. Niềm vui vĩnh cửu! 19
4. Tình thơ tinh trắng! 21
5. Gió đưa tình vào tim! 23
6. Mùa yêu! 25
7. Đón nắng! 27
8. Ô! Nắng mai! 29
9. Chiều nghiêng! 30
10. Lời - tình ánh sáng 32
PHẦN II: BỪNG REO SỦNG LỘC - MAGNIFICAT 37
11. Hái xuân! 38
12. Vàng muôn hương kinh! 40
13. Bừng reo sủng lộc! 44
14. Ánh thiên rợp bóng! 48
15. Tung lên vạn tiếng reo! 52
16. Mùa thiêng chớp mắt! 57
17. Mọng ngát tơ chiều 60
PHẦN III: SÓNG VÀNG LẤP LÁNH! 63
18. Vần thơ mầu lam ngọc 64
19. Sương ánh sáng! 66
20. Trắng mùa tim hát! 68
21. Triều ân ánh sáng! 69
22. Ô! Lời ngọc! 71
23. Muôn trùng sóng reo! 73
24. Êm thật êm! 76
25. Huyền đóa mi! 78
26. Triều thiên vĩnh cửu 80
27. Sóng vàng lấp lánh 82
PHỤ LỤC - CẢM NHẬN 85
Tình người trong xuân 87
Tình xuân trong Chúa 98
Tình Chúa trong xuân 112
Như lời kinh nguyện 137
CHÚ THÍCH 149