Mùa hoa trên Thánh giá gỗ
Tác giả: Nguyễn Tầm Thường
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001711
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 19
Số trang: 95
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích