Ở thượng nguồn thi ca Công giáo Việt Nam
Phụ đề: Miền thơ kinh cầu nguyện
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu Tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010251
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 727
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Miền thơ kinh nguyện cầu 10
Giuse Sảng Đình Nguyễn Văn Thích (1891 - 1978) 37
Pierre Đỗ Đình (1907 - 1970) 109
Phanxicô Hàn Mạc Tử (1912 - 1988) 173
Giuse Bàng Bá Lân (1912 - 1988) 241
Phêrô Phạm Đình Tân (1913 - 1992) 271
Giuse Bùi Tuân (1913 - 1966) 315
Paul Thérèse Hồ Dzếnh (1916 - 1991) 327
Maria Ngọc Minh (1916 - 1996) 397
Giuse Nguyễn Văn Diễn (1920 - 1965) 421
Phêrô Vũ Đình Trác (1927 - 2003) 453
Têrêsa Trần Thị Hoa (1936 - 2003) 485
Marie Faustine Anê Huỳnh Thị Kim Hải (1944 - 2008) 515
Phcuj lục 541
Tham khảo 725
Mục lục 729