Sứ điệp tình thương
Tác giả: Lm. Nguyễn Xuân Văn
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009338
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 427
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
SỨ ĐIỆP TÌNH THƯƠNG  
LỜI GIỚI THIỆU 3
LỜI CẢM TẠ 5
PHI LỘ 7
MỞ ĐẦU: THẦN TÍNH CHÚA KITÔ 13
PHẦN MỘT: ĐỜI ẨN DẬT  
Bối cảnh Phúc âm 15
Gioan Tiền hô được tiên bảo 15
Truyền tin 18
Magnificat 22
Sinh nhật Gioan Tẩy giả 23
Kinh cảm tạ 24
Maria trinh thai 25
Chúa Giêsu Giáng sinh 26
Cắt bì 30
Dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh 31
Giêsu hiển linh 31
Trốn sang Ai-cập. Ai-cập trở về Nadaret 34
Lạc mất trong Đền thờ 34
PHẦN HAI: ĐỜI CÔNG KHAI  
Vào đời  37
Gioan Tiền hô rao giảng 37
Loan tin cứu thế 38
Chúa Giêsu chịu phép rửa 39
Ăn chay bị cám dỗ 40
Gioan chứng về Chúa Giêsu 42
Các môn đệ đầu tiên 42
Tiệc cưới Cana 45
Đuổi quân mua bán 46
Đối thoại với Ni-cô-đê-mô 48
Chứng từ của Gioan Tẩy giả 51
Chúa trở về Galile 51
Đối thoại với thiếu phụ Samari 52
Gioan Tẩy giả bị cầm tù 57
Những lời giảng đầu tiên 57
Chữa con quan của Hê-rô-đê 57
Chữa người bị quỷ ám 58
Chữa nhạc mẫu Phê-rô 59
Gọi Si-mon và An-rê 60
Gọi Giacobe và Gioan 62
Chữa người hủi 62
Chữa người bất toại 62
Thái độ người đồng hương 64
Gọi Lê-vi 67
Môn đệ bứt bông lúa 68
Chữa người bại tay 69
Danh tiếng của Chúa lẫy lừng 71
Chọn Mười hai Tông đồ 71
BÀI GIẢNG TRÊN NÚI  
Nhập đề 73
Những mối phúc thật 73
Lời nguyền rủa 74
Gương sáng 74
Chúa Giêsu và lề luật 75
Ý ngay lành trong việc bố thí 79
Kinh cầu nguyện 79
Kinh Lạy Cha 80
Ăn chay 80
Của cải thật 81
Mất là đèn soi 81
Thiên Chúa và của cải 81
Thiên Chúa quan phòng 82
Chớ xét đoán 83
Chớ hoài của thánh 83
Bền chí cầu nguyện 84
Khuôn vàn thước ngọc 84
Hãy vào cửa hẹp 84
Các tiên tri giả 85
Môn đồ chân chính 85
Kết luận 86
Chữa đầy tớ sĩ quan 87
Chữa con trai bà goá 88
Gioan Tẩy giả thỉnh vấn 89
Chúa Giêsu khen Gioan Tẩy giả 90
Chúa Giêsu nói về người đồng thời 91
Chúc dữ các thành quanh hồ 91
Mạc khải cho những người bé mọn 92
Gioan Tẩy giả bị trảm quyết 93
Người đàn bà tội lỗi 95
Các bà đi theo Chúa 99
Mẹ và anh em ta 100
Người Mẹ có phúc 101
Người gieo giống 101
Hạt cải 103
Cục men 104
Hạt giống tốt 104
Cỏ lùng 104
Giải thích ví dụ cỏ lùng 105
Cái lưới  106
Kho tàng và viên ngọc 106
Lời kết 106
Sóng gió yên lặng 108
Chữa người quỷ ám 109
Chữa bệnh xuất huyết. Cứu con gái Giairô 111
Sứ mệnh các tông đồ 113
Chúa sai Mười hai Tông đồ 114
Môn đồ sẽ bị bắt bớ 115
Hãy mạnh dạn rao giảng 116
Chúa Giêsu gây nên chia rẽ 117
Phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự 117
Kết thúc 118
Hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất 119
Chúa đi trên mặt biển 121
Bánh sinh sự sống 122
Sau phép lạ hoá bánh 126
Chữa người bất toại 127
Sạch bề ngoài và bề trong 132
Người đàn bà xứ Cana 135
Chữa người câm và điếc 136
Hoá bánh ra nhiều lần thứ hai 137
Từ chối dấu lạ 138
Men người biệt phái 138
Chữa người mù 139
Phêrô xưng Đức tin 139
Báo thương khó I 141
Theo Chúa Giêsu 141
Chúa Giêsu biến hình 142
Chữa tên bị quỷ ám kinh phong 143
Báo thương khó II 144
Ai lớn hơn 145
Đức khoan hồng 146
Đức khiêm nhượng và trẻ em 147
Đừng làm dịp vấp phạm 147
Sửa lỗi cho nhau thế nào 148
Cầu nguyện chung 149
Hai người đầy tớ mắc nợ 149
Nộp thuế đền thờ 151
Đi Gia-liêm dịp lễ Nhà Tạm 151
PHẦN BA: TỪ KHI BỎ GALILÊ ĐẾN THƯƠNG KHÓ  
Từ biệt Galilê 153
Bị dân Samari xua đuổi 153
Dư luận trước lễ 154
Tranh luận tại Giêrusalem 154
Do lại của Chúa Giê-su 155
Hứa ban Thánh Thần 157
Chia rẽ giữa dân Do Thái 158
Người đàn bà ngoại tình 159
Ánh sáng thế gian 161
Chúa Giêsu xuất tự nhiên Chúa 162
Chân lý giải phóng 164
Người mù từ thuở mới sinh 167
Chúa chiên lành 173
Sai bảy mươi hai môn đệ 175
Bảy mươi hai môn đệ trở về 176
Người Sa-ma-ri ta-nô nhân hậu 177
Gia đình Bê-ta-ni-a 180
Dịp lễ lạc thành ở hành lang đền thờ  181
Sang xứ Bê-rê 183
Chúa Giêsu và qủi Bê-zê-bun 183
Dấu lạ Giô-na 185
Quỉ ô uế trở lại 186
Người phú giá hà tiện 186
Phải tỉnh thức luôn 188
Kêu gọi sám hối 189
Người đàn bà còng lưng 190
Cửa hẹp 191
Mưu Hê-rô-đê 192
Than trách Gia-liêm 192
Chữa người thuỷ thủng 193
Đừng chọn chỗ nhất 193
Chọn khách mới 194
Điều kiện làm môn đệ Chúa 196
Bài học từ bỏ 196
Con chiên lạc 197
Đồng bạc đánh mất 198
Đứa con hoang đàng 199
Người bạn rầy rà 205
Quan toà với bà goá 206
Người Pha-ri-siêu và người thu thuế 207
Quản lý bất trung 208
Người phú hộ và người ăn mày 210
Lòng vô vị lợi 213
Mười người tật phung 213
Huấn dụ về hôn nhân 214
Đuức trinh khiết 216
Người thanh niên giàu có 216
Thợ làm vườn nho 218
Sang Bê-ta-ni-a 221
Định giết Chúa Giê su 225
Ẩn cư ở Bê-rê 226
Lên Gia-liêm lần cuối 227
Cử chỉ các con ông Giê-bê-đê 227
Người mù Giê-ri-cô 229
Ở nhà ông Gia-kêu 230
Dụ ngôn mười nén bạc 231
PHẦN BỐN: NHỮNG HUẤN DỤ SAU HẾT CỦA CHÚA GIÊSU
Việc xức thuốc thơm 235
Chúa Giêsu vào thành Gia- liêm 236
Đuổi quân mua bán 238
Cây vả bị rủa 239
Chất vấn về quyền bính 240
Chúa Giê su với dân ngoại 241
Người Do Thái chấp nê bất tín 243
Nộp thuế cho hoàng đế 245
Bè Sa-đốc về sự sống lại 246
Giới răn trọng nhất 248
Chúa Giêsu hỏi  249
Đồng tiền của bà goá 251
Dụ ngôn sai con làm vườn 251
Dụ ngôn thợ vườn nho giết người 252
Dụ ngôn tiệc cưới 255
Đừng bắt chước biệt phái 257
Chúa quở trách thông giáo, biệt phái 258
Phán trước về Gia-liêm 262
Dụ ngôn mười cô trinh nữ 268
Phán xét chung 269
PHẦN NĂM: BÍ TÍCH THÁNH THỂ VÀ SỰ THƯƠNG KHÓ
Giáo quyền mưu hại 273
Giu đa mưu phản 274
Dọn mừng lễ chiên 275
Đầu bữa tiệc 277
Rửa chân 279
Điều răn mới 283
Lập phép thánh thể, truyền chức thánh 284
Lúc bình thời và lúc gian lao 286
Huấn dụ sau bữa tiệc 287
Hứa sai Chúa Thánh Thần 288
Hoà bình Chúa ban 291
Phải hợp nhất với Chúa 291
Môn đệ phải hợp nhất với nhau 293
Thế gian thù ghét 294
Công việc của Chúa Thánh Thần 295
Tiên báo chết và sống lại 298
Lời nguyện hiến tế 301
Ở vườn Giết-sê-ma-ni 305
Cầu nguyện lần thứ nhất 308
Cầu nguyện lần thứ hai 309
Cầu nguyện lần thứ ba 311
Thiên thần hiện đến an ủi 312
Quân dữ đến bắt 313
Ở nhà An-na 317
Ở nhà Cai-pha 319
Tòa án họp đêm 320
Phê-rô chối ba lần 323
Tòa án họp sáng 325
Giu-đa thất vọng 325
Nộp cho Phi-la-tô 332
Trước tòa án Phi-la-tô 332
Trước mặt Hê-rô-đê 336
Trước mặt Phi-la-tô (2) 337
Daân xin tha Baraba 338
Đánh đòn 341
Triều thiên gai 343
Đây là người 344
Chúa Giê su bị lên án 345
Đường khổ giá 348
Đức Mẹ gặp Chúa Giê su vác thánh giá 348
Simon vác đỡ thánh giá 350
Veronica lau mặt Chúa 352
Chúa khuyên phụ nữ Gia liêm 352
Đóng đinh thập giá 355
Lính chua áo Chúa 357
Dân chúng nhạo cười 357
Chúa cầu nguyện cho kẻ thù (lời 1) 358
Kẻ trộm lành (lời 2) 359
Đức Mẹ dưới chân thánh giá 359
Chúa trối Đức Mẹ cho Gioan (lời 3) 361
Chúa than thở (lời 4) 362
Chúa kêu khát (lời 5) 363
Chúa kêu hoàn tất (lời 6) 364
Chúa trút linh hồn (lời 7) 364
Chúa sinh thì, hiện tượng lạ 364
Bị đâm vào trái tim 366
Cuộc táng xác 367
Đức Mẹ khóc con 368
Lính canh mồ 371
PHẦN SÁU: CHÚA SỐNG LẠI  
Các bà đi thăm mộ 373
Thiên thần lăn hòn đá 373
Thiên thần hiện ra với các bà 375
Mai-liên báo tin cho Phêrô và Gioan 376
Chúa hiện ra cho Mai-liên 377
Chúa hiện ra cho các bà 379
Tiền tài làm sai sự thật 379
Chúa hiện ra cho Phêrô và hai môn đệ 380
Chúa hiện ra với các tông đồ 384
Chúa ban quyền tha tội 385
Chúa hiện ra có Tôma 386
Hiện ra trên núi Galilê 387
Chúa hiện ra trên biển 388
Đặt Phêrô coi Giáo hội 390
Huấn dụ trước khi về trời tại Gialiêm 392
Chúa lên trời 394
Bạt 397