Ở thượng nguồn thi ca Công giáo Việt Nam
Phụ đề: Miền thơ trong Thánh nhạc Thánh ca
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010252
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 729
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vào đề 5
Miền thơ trong thánh nhạc thánh ca 15
Phaolô Nguyễn Văn Qui (1855-1914) 59
Đôminicô Maria Hồ Ngọc cẩn (1876-1948) 81
Phaolô Đoàn Quang Đạt (1877-1956) 87
Cha già Vượng (1867-?) 103
Giuse Maria Nguyễn Văn Thích (1891-1978) 127
Giacôbê Nguyễn Linh Kinh (1893-1955) 137
Gioan Baptixta Lasan (de la Salle) Nguyễn Văn Vinh (1912-1971).  163 
Duy Ân Mai (1919-2008) 179
Tâm Bảo (?-?) 191
Anrê Thiên Phụng (1920-1982) 205
Phanxicô Assisi Hải Linh (1920-1988) 215
Tôma Trinh Cát (1920-2008) 251
Rôcô Phương Linh (1921-1995) 271
Giuse Maria Trịnh Văn Căn (1921 - 1990) 285
Phêrô Hùng Lân (1922-1986) 303
Giuse Ngô Duy Linh (1922-1998) 341
Giuse Hoài Đức (1922-2007) 361
Luca Hùng Sỳ (1922-2005) 393
Giacôbê Nguyễn Khắc Xuyên (1923-2005) 417
Antôn Tiến Dũng (1924-2005) 435
Phêrô Hoàng Diệp (1924-2008) 469
Giuse Nguyễn Duy Vi (1926-1996) 491
Phêrô Vo Thanh (1927-2003) 505
Gioakim Hoàng Kim (1927-1985) 523
Giuse Huyền Linh (1927-2003) 577
Rôcô Chính Trung (1927-2004) 593
Gioan Baotixita Hoài Chiên (1929-2005).... 607
Giuse Vinh Hạnh (1931-1966) 621
Anphong Hoàng Ngô (1932-1997) 653
Đaminh Duyên Lý (1937-2007) 665
Giuse Viết Chung (1938-1996) 679
Inhaxiô Thy-Yên (1941-2005) 701
Phụ lục 711
Tham khảo 783
Muc luc 787