Nữ Cát Sĩ Mạn Đàm
Tác giả: Georges Bernanos
Ký hiệu tác giả: BE-G
Dịch giả: Thiên Ân
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000228
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 198
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu 5
Hồi thứ nhất 9
Hồi thứ hai 25
Hồi thứ ba 65
Hồi thứ tư 117
Hồi thứ năm 165