Lời dâng
Tác giả: Rabindranath Tagore
Ký hiệu tác giả: TA-R
Dịch giả: Đỗ Khánh Toàn
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003550
Nhà xuất bản: An Tiêm
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003551
Nhà xuất bản: An Tiêm
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003657
Nhà xuất bản: An Tiêm
Khổ sách: 27
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích