Cách sống
Phụ đề: Hàng ngàn ý thơ nhân bản Kitô giáo
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Hòa Kiên
Ký hiệu Tác giả: NG-K
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013662
Nhà Xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 272
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích