Anthology of Word Scriptures: Eastern Religions
Tác giả: Robert E. Van Voorst
Ký hiệu tác giả: VA-R
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008638
Nhà xuất bản: Wadsworth
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 23
Số trang: 236
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích