Nguyễn Xuân Văn - Một nhà thơ lục bát chuẩn mực
Tác giả: Đoàn Xuân Dũng
Ký hiệu tác giả: DO-D
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013444
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013445
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013450
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Lời bạt 4
I. ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU CÂU THƠ  
1. Kết cấu câu thơ đơn thể 6
2. Kết cấu câu thơ đa thể 8
II. KỸ NĂNG SỬ DỤNG TỪ  
1. Sử dụng điệp từ 13
2. Sử dụng điệp ngữ 15
3. Sử dụng từ láy 17
4. Sử dụng tách từ 18
5. Sửdụng đảo ngữ 19
6. Sử dụng từ đồng âm 23
7. Sử dụng từ đồng nghĩa 24
8. Sử dụng từ trái nghĩa 25
III. KỸ NĂNG KẾT HỢP TỪ  
1. Kết hợp điệp từ, tách từ và câu đối xứng 27
2. Kết hợp điệp từ, điệp ngữ và đảo ngữ 29
3. Kết hợp điệp từ, từ đồng nghĩa và câu đối xứng 30
4. Kết hợp đảo từ và câu đối xứng 31
5. Kết hợp lặp từ và tách từ 31
6. Kết hợp từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và câu đối xứng 31
7. Kết hợp sử dụng câu đối xứng 32
8. Kết hợp sử dụng thành ngữ, tục ngữ 37
9. Kết hợp cải biên thành ngữ, tục ngữ 39
10. Kết hợp ghép từ tạo từ mới 41
IV. TÍNH TỔNG HỢP NGÔN NGỮ  
1. Sử dụng từ y học 43
2. Sử dụng từ nông học 47
3. Sử dụng từ tư pháp 49
4. Sử dụng từ nhà Phật 51
5. Sử dụng từ nhân tướng học 52
6. Sử dụng từ võ thuật 54
7. Sử dụng từ địa phương 55
8. Sử dụng từ Hán-Việt 59
9. Kỹ năng lảy Kiều 61
10. Tính đa dạng trong hình thức thể hiện ngôn ngữ 61
V. BIỆN PHÁP TU TỪ NGỮ NGHĨA  
1. Sử dụng phép so sánh 65
2. Sử dụng phép ẩn dụ 69
3. Sử dụng phép hoán dụ 73
4. Sử dụng phép khoa trương 76
VI. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH TƯỢNG VÀ ÂM THANH  
1. Nghệ thuật tạo hình tượng 81
2. Nghệ thuật tạo âm thanh 85
3. Nghệ thuật kết hợp âm thanh và hình tượng  
VII. NGHỆ THUẬT TẠO NHẠC ĐIỆU  
1. Tương thích vế nhạc điệu 89
2. Chưa thích hợp về nhạc điệu 96
3. Chưa phù hợp thanh luật 98
VIII. TÍNH SINH ĐỘNG VÀ BIỂU CẢM  
1. Đặc điểm tính sinh động và biểu cảm 100
2. So sánh với Nguyễn Du 104
IX. SO SÁNH CÁCH GIEO VẦN  
1. Sử dụng vần thông trong Sứ điệp tình thương 107
2. Sử dụng vần thông trong truyện Kiểu 111
X. GÓP Ý HIỆU ĐÍNH  
1. Từ cần làm rõ nghĩa 128
2. Từ chưa thích hợp 129
TÀI LIỆU THAM KHẢO 142