Littérature du XX siècle et christianisme
Phụ đề: Espoir des hommes
Tác giả: Charles Moeller
Ký hiệu tác giả: MO-C
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004464
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 21
Số trang: 505
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích