Vườn xuân thánh
Tác giả: Đơn Phương
Ký hiệu tác giả: DO-P
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002517
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 66
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích