Ở thượng nguồn thi ca Công giáo Việt Nam
Phụ đề: Miền thơ trong ký ức dòng đời
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010255
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 563
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014902
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 563
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Miền thơ trong ký ức dòng đời 13
Filippe do Rosario Bỉnh (1759 - 1833) 47
Đặng Đức Tuấn (1806 - 1874) 77
Phaolô Nguyễn Trường Tộ (1827 - 1871) 127
Petrus Trương Đình Ký (1837 - 1898) 151
Huỳnh Tịnh Paulus Của (1834 -1907) 223
Phêrô Giuse Nguyễn Đình Bài (1863 -1935) 279
Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868 - 1944) 327
Mai Lão Bạng (1870 - 1942) 363
Giuse Phúc Dân (1906 - 1974) 423
Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang (1909 - 1990) 459
Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến (1945 -2006) 487
Phục lục 495
Tham khảo 543
Mục lục 547