Đường về đất hứa
Tác giả: Lm. Giuse Đinh Cao Thuấn
Ký hiệu tác giả: DI-T
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001750
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 3
Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ 7
Thiên Chúa sáng tạo con người 8
Địa đàng 9
Trái cấm 10
Ăn trái cấm 11
Bị phạt 12
Cain người con cả 13
Aben người con thứ 14
Cain giết Aben 15
Chúa phạt Cain 16
II. Hồng Thủy 17
Noe, người công chính 18
Ông Noe đóng tàu 19
Tàu có ba tầng 20
Gia đình Noe vào tàu 21
Các vật vào tàu 22
Hết lụt 23
Ra tàu 24
Tháp chọc trời Baben 25
Tháp chọc trời Baben 26
Tháp chọc trời Baben 27
Tháp chọc trời Baben 28
II. Sự Tích Ông Áp-ra-ham 29
Áp-ram vào đất hứa 30
Áp-ram sinh Isaac 31
Sara sinh con 32
Áp-ram sát tế Isaac 33
Dâng của lễ 34
Thiên Thần Chúa xuống 35
Chúa thấy 36
Giacop mơ thấy thang thần 37
Dòng dõi Giacop 38
Đây là nhà Chúa 39
Xức dầu hòn đá 40
Vật lốn với Thiên Thần 41
Điểm huyệt đùi 42
Đổi tên Giacop 43
Pha-nô-en "tôi thấy rồi" 44
V. Sự tích ông Giuse 45
Giuse và anh em 46
Giuse chiêm bao 47
Chiêm bao các vì sao 48
Anh em giết Giuse 49
Giuse đi thăm các anh 50
Gặp các anh đô thanh 51
Định giết Giuse 52
Bỏ xuống giếng 53
Bán cho bọn lái buôn 54
Bán hai mươi đồng bạc 55
Bán cho quan Pu-ti-tha 56
Cha Giuse buồn rầu 57
Giuse giải thích chiêm bao 58
Chiêm bao Pha-ra-o 59
Không ai giải thích được 60
Giuse được giới thiêu 61
Vua Pha-ra-o nói với Giuse 62
Giuse đáp lại 63
Giuse giải thích chiêm bao 64
Vua phán với Giuse 65
Giuse được tôn vinh 66
Giuse làm thủ tướng 67
Nạn đói bắt đầu 68
Sang Ai Cập mua lúa 69
Nhận biết anh em 70
Thử thách các anh 71
Bắt bỏ tù 72
Phải đưa em út sang 73
Giữ một người ở lại 74
Tiền nhét vào miệng bao 75
Về tới Cana 76
Mua lúa lần hai 77
Dâng quà tặng Giuse 78
Dẫn Ben-gia-min đi 79
Cho lừa ăn cỏ 80
Giuse khóc 81
Dọn cơm ra ăn 82
Giuse ăn trước mặt các anh 83
Bữa cơm gia đình 84
Giấu chén bạc 85
Họ kinh hãi 86
Tìm thấy chén bạc 87
Ý kiến Giuse 88
Giu-đa lên tiếng 89
Xin ở lại 90
Giuse khóc 91
Giuse tỏ mình ra 92
Còn đói kém nữa 93
Giuse làm thủ tướng 94
Mời sang Ai Cập 95
Nói với cha 96
Giacop sang Ai Cập 97
Đón cha 98
Xe chuyên chở 99
Lên đàng 100
Giuse còn sống 101
Giacop dâng lễ 102
Thị kiến 103
Bảy mươi người 104
Giuse gặp cha 105
...