Diễm ca lòng thương xót
Tác giả: Song Lam
Ký hiệu tác giả: SO-L
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010077
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010078
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC  
Lời giới thiệu  
Kinh năm thánh kính lòng thương xót của Chúa 7
PHẦN MỘT  
ĐỨC GIÊSU - DUNG NHAN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 9
1. Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi - Ánh Nắng Thiêng 11
2. Tìm và cứu chữa những gì đã mất - Mấy độ xuân thì 14
3. Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha - Phút ân thiêng 17
4. Thầy đã cầu nguyện cho anh - Lời ngân trên đá 20
5. Anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng - Huyền Thơ diễm tuyệt 23
6. Con ta đã mất nay lại tìm thấy - Tiếng Mưa đêm 26
7. Bà đừng khóc nữa - Nắng mướt cánh thơ 29
8. Hãy kể mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh - Gió thánh ân thiêng 32
9. Lòng tin của con đã cứu chữa con - Sương thơm cánh lụa 36
10. Tôi muốn anh sạch đi - Hoa thắm Mưa xuân 39
Xin cho tôi được nhìn thấy - Chớp Ánh Thiên Nhan 42
11. Anh hãy trỗi dậy vác chõng mà đi - Suối mát ân thiêng 45
12. Tất cả tìm cách chạm vào Người - Nức duyên thơ 48
13. Từ nay đừng phạm tội nữa - Duyên thắm chỉ hồng 51
PHẦN HAI  
THÁNH GIÁ - TÌNH YÊU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 55
*  Nơi Người là sự sống - Bay tìm Ánh Thơ 57
1. Nơi thứ 1: Chúa Giê-su bị kết án - Gió chướng đêm thâu 59
2. Nơi thứ 2: Chúa Giê-su vác thập giá - Ánh Thơ trĩu bóng 64
3. Nơi thứ 3: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần 1 - Ánh Nắng nghiêng 69
4. Nơi thứ 4: Chúa Giê-su gặp Đức Mẹ - Tình Thơ khiêm lắng 74
5. Nơi thứ 5: Ông Simon vác đỡ thập giá - Tình vương Bóng xế. 78
6. Nơi thứ 6: Bà Veronica lau mặt Chúa Giê-su - Hoa ánh Dáng yêu 82
7. Nơi thứ 7: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần 2 - Ánh trưa ngã bóng 86
8. Nơi thứ 8: Chúa Giê-su an ủi các phụ nữ - Thơ nâng dáng liễu 91
9. Nơi thứ 9: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần 3 - Chiều nghiêng bóng ngã 96
10. Nơi thứ 10: Quân dữ lột áo Chúa Giê-su - Ánh Thơ trần trụi 101
11. Nơi thứ 11: Chúa Giê-su chịu đóng đinh - Héo hắt Mầm Yêu 106
12. Nơi thứ 12: Chúa Giê-su trút hơi - Trái Tình thắm giọt 111
13. Nơi thứ 13: Tháo xác Chúa Giê-su - Ánh chiều rơi 116
14. Nơi thứ 14: Táng xác Chúa Giê-su - Ánh Dương khuất bóng 121
* Lạy Cha xin tôn vinh Cha - Nguồn thơ bất tuyệt 126
PHẦN BA  
ĐỨC MARIA - HIỀN MẪU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 129
1. Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa - Bao la tình Biển 131
2. Đức Mẹ dâng Chúa vào đền thánh - Nụ hồng thánh hiến 133
3. Đức Mẹ Lộ Đức - Suối ngát ân thiêng 134
4. Thiên thần truyển tin cho Đức Mẹ - Mây luyến duyên thơ 136
5. Đức Mẹ Fatima - Đêm huyên thanh 137
6. Đức Mẹ thăm viếng - Trăng tỏa sương yêu 139
7. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ - Ánh Trăng màu lam ngọc 140
8. Đức Mẹ núi Camelo - Trăng duyên núi thánh 142
9. Cung hiến đền thờ Đức Bà Cả - Phượng Hoàng rợp bóng M3
10. Đức Mẹ lên trời - Hoa tỳ nữ 145
1 l. Đức Maria Nữ Vương - Hoa lộng nguyệt 146
12. Sinh nhật Đức Mẹ - Trăng duyên 148
13. Danh Thánh Đức Maria - Ánh Trăng tỏa sáng 149
14. Đức Mẹ sầu bi - Lặng Tơ Trăng 151
15. Đức Mẹ Mân Côi - Cung thơ muôn phím 152
16. Đức Mẹ dâng mình - Ánh Câu lấp lánh 154
17. Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ánh Trăng huyền nhiệm 155
18. Đức Mẹ Guadulupe - Xuân ngân 157
PHẦN BỐN  
HỘI THÁNH - NỮ CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT 159
IV. 1. BẢY PHÉP BÍ TÍCH  
Bí Tích Rửa Tội - Sóng thơ 162
Bí Tích Thêm Sức - Biển ru sóng hát 165
Bí Tích Mình Thánh Chúa - Bụi vương Ánh Nhật 168
Bí Tích Giải Tội - Rì rào Biển hát 171
Bí Tích Xức Dầu Thánh - Giai khúc đoàn viên 174
Bí Tích Truyền Chức Thánh - Dấu luyến đàn ngân 177
Bí Tích Hôn Phối - Cánh hoa mơ 180
IV. 2. THƯƠNG LINH HỒN 183 
Lấy lời lành mà khuyên người - Mong xuân 185
Mở dạy kẻ mê muội - Hoa tươi lại thắm 187
Yên ủi kẻ âu lo - Thoáng chút bụi mờ 188
Răn bảo kẻ có tội - Chờ mẹ 190
Tha kẻ dể ta - Nghĩa nặng Ân sâu 191
Nhịn kẻ mất lòng ta - Lắng tiếng đàn tơ 193 
Cầu cho kẻ sống và kẻ chết - Lời kinh sẻ nhỏ 194
IV. 3. THƯƠNG XÁC 197
Cho kẻ đói ăn - Ngợp trời đôi cánh mướt 200
Cho kẻ khát uống - Chút tình chút nghĩa 202
Cho kẻ rách rưới ăn mặc - Hoa thắm vườn xuân 203
Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc - Sương ngát 205
Cho khách đỗ nhà - Hương thơm đức ái 206
Chuộc kẻ làm tôi - Cánh chim lộng gió 208
Chôn xác kẻ chết - Ươm ngát hương yêu 209