Littérature du XX siècle et christianisme
Phụ đề: L'espérance en Dieu notre Père
Tác giả: Charles Moeller
Ký hiệu tác giả: MO-C
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004372
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 21
Số trang: 517
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích