Ở thượng nguồn thi ca Công giáo Việt Nam
Phụ đề: Miền thơ huấn ca
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010253
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 532
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Miền thơ huấn ca 11
Thánh Philipphe Phan Văn Minh (1815 - 1853) 33
Phêrô Trần Lục ( 1825 - 1899) 69
Đa minh Maria  Hồ Ngọc Cẩn (1976 - 1948) 133
Giuse Trần Văn Trang (1882 - 1945) 187
Philipphê Lê Thiện Bá (1891 - 1981) 209
Giuse Maria Trần văn Thi (1912 - 1999) 267
Giuse Đoàn Văn Hàm (1918 -1991) 301
Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 329
Phục lục miền thơ huấn ca 371
Tham khảo 525
Mục lục 529