Là khói hay là mây
Tác giả: Mạc Tường
Ký hiệu tác giả: MA-T
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003090
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005002
Nhà xuất bản: Văn Học
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 96
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích