Có một vườn thơ đạo: Bay tới cõi thiên đàng
Phụ đề: Kỷ niệm 75 năm nhà thơ Hàn Mạc Tử qua đời
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014522
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014523
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích