Chant et musique dans le culte chrétien
Tác giả: Joseph Gelineau, SJ.
Ký hiệu tác giả: GE-J
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012678
Nhà xuất bản: Éditions Fleurus
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 20
Số trang: 302
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích