Văn học Công giáo Việt Nam - những chặng đường
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014362
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 553
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích