Ở thượng nguồn thi ca Công giáo Việt Nam
Phụ đề: Miền thơ trong kinh nguyện
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010254
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 702
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Miền thơ trong kinh nguyện 15
Thầy giảng Phan - chi - cô (? - 1604) 61
Phêrô Phạm Ngọc Thiện (1818 - 1903) 123
Giuse Vũ Đức Trinh (1918 - 1964) 231
Giuse Vũ Ngọc Bích (1914 - 2004) 275
Giacôbê Đỗ Minh Lý (1923 - 2003) 325
Phụ lục 1 367
Phục lục 2 569
Tham khảo 703
Mục lục 705