Littérature du XXᵉ Siècle et Christianisme
Phụ đề: La foi en Jésus-Christ
Tác giả: Charles Mceller
Ký hiệu tác giả: MC-C
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012816
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 21
Số trang: 392
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích