Có một vườn thơ đạo. Như song lộc triều nguyên
Phụ đề: Sưu tập kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mạc Tử
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 13

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002714
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002715
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002716
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002717
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002718
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002719
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002720
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002721
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002722
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002723
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002724
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002725
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002726
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích