Ở thượng nguồn thi ca Công giáo Việt Nam
Nguyên tác: Miền thơ Phúc âm diễn ca
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu Tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010250
Nhà Xuất bản: Tôn Giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 739
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Miền thơ Phúc âm diễn ca 15
Lữ Y Đoan (1613 - 1678) 53
Alexis Tống Viết Toại (1875 - 1958) 121
Giuse Mai Lâm (1915 - 1992) 175
Gérard Gagnon Nhân (1914 - 1994) 219
Dom. Trần Đức Huân (1907 - 1984) 293
Giuse Nguyễn Thế Thuấn (1922 - 1975) 367
Phêrô Long Giáng Tử (1920 - 1989) 431
Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Văn (1922 - 2002) 475
Phục lục miền thơ Phúc âm diễn ca 603
Tham khảo 735
Mục lục 739