Đọc Tin mừng theo Thánh Luca
Tác giả: Augustin George
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 226.4 - Tin mừng Thánh Luca
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009030
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có