The power of man
Tác giả: James Hyatt
Ký hiệu tác giả: HY-J
DDC: 233 - Nhân học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012903
Nhà xuất bản: The Good Shepherd Movement
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 15
Số trang: 206
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích